GÅRDEN

Välkomna till vår gård i en glänta i skogen! Gården heter Kannesten, samma som det lilla ursprungliga 1800-talstorpet som ligger vid foten av vår kulle. 

Vår gård skapades som hästgård på 90-talet av en hängiven byggherre och hans fru. När tre generationer Paulsson Bishop flyttade in hade vi andra planer! Här skulle odlas, anskaffas får, grisar och höns – allt för att bli så självförsörjande som möjligt på grönsaker, kött och ägg. 

Det var givetvis enklare sagt än gjort. Vi hade och har fortfarande stora visioner om regenerativt jordbruk men nära noll erfarenhet av odling och djurhållning. Markerna var magra och steniga, vilket påverkade förutsättningarna för både odling och djurhållning. Men det vet man ju inte när man kommer direkt från storstadsdjungeln!

Men stor envishet, mycket hårt arbete, hjälp från grannar och en massa googlande, har vi sakta men säkert börjat skapa bättre matjord, ett mer artrikt landskap och motståndskraftigare betesmarker. Gården utvecklas och förändras hela tiden och vi med den! Välkomna att besöka oss!